MEDIA

MEDIA PAD (MERCK) - ĐĨA ĐẾM NHANH VI SINH

MEDIA PAD (MERCK) - Rapid Microbial Count Plates

ĐĨA MÔI TRƯỜNG PHA SẴN ĐẾM NHANH VI SINH

Để nhận báo giá và catalog, hãy điền form TẠI ĐÂY, tài liệu sẽ được gửi vào email của bạn

Mô tả chi tiết sản phẩm

MEDIA PAD (MERCK) - Rapid Microbial Count Plates

ĐĨA MÔI TRƯỜNG PHA SẴN ĐẾM NHANH VI SINH

Số lượng: 100 pads / pack

1. MC-Media Pad® Rapid Aerobic Count (Đếm hiếu khí nhanh): AOAC Performance TestedSM, cert. -no. 091702, ISO 16140 Certification, MicroVal cert. -no. 2015LR52, QC strain selection acc. to ISO 11123