FOOD SAFETY TESTING
COMPACT DRY (NISSUI) - ĐĨA MÔI TRƯỜNG ĐÔNG KHÔ ĐỔ SẴN
COMPACT DRY (NISSUI) - ĐĨA MÔI TRƯỜNG ĐÔNG KHÔ ĐỔ SẴN Để nhận báo...
MÁY KIỂM TRA NHANH METHANOL - ALIVION SPARK M-20
MÁY KIỂM TRA NHANH METHANOL - ALIVION SPARK M-20 PORTABLE METHANOL DETECTOR Để nhận...
MEDIA PAD (MERCK) - ĐĨA ĐẾM NHANH VI SINH
MEDIA PAD (MERCK) - Rapid Microbial Count Plates ĐĨA MÔI TRƯỜNG PHA SẴN ĐẾM NHANH VI...
MÁY ĐO NỒNG ĐỘ & TỶ TRỌNG CHẤT LỎNG LIQUID SONIC@ ANALYSER
SENSOTECH LIQUID SONIC@ ANALYSERS LIQUID & CONCENTRATION MEASURING SYSTEM MÁY ĐO NỒNG
MÁY ĐO NHANH DƯ LƯỢNG THUỐC BVTV AGRI PRO M6+
MÁY ĐO NHANH DƯ LƯỢNG THUỐC BVTV AGRI PRO M6+ RAPID RESIDUE PESTICIDE TESTING AGRI PRO...