Giới thiệu về AMETEK/MOCON (DANSENSOR)

20/02/2023 11:30

Giới thiệu về AMETEK/MOCON (DANSENSOR)

AMETEK MOCON (DANSENSOR) là Công ty toàn cầu về thiết bị đo khí. MOCON PERMEATION INSTRUMENTS là thiết bị chuyên dụng trong ngành bao bì dùng để thử nghiệm độ thẩm thấu của O2, CO2 và nước qua màng bao bì. Sản phẩm DANSENSOR là thiết bị hàng đầu trong kiểm soát chất lượng bao bì và thành phẩm trong đóng gói MAP (Modified Atmosphere Packaging). Thiết bị Baseline Industrial Analysers được sử dụng rộng rãi trong các ngành dầu khí & hóa dầu và các ngành công nghiệp khác.

Thông tin liên hệ Công ty AMETEK/MOCON:

MOCON, Inc. - Headquarters

7500 Mendelssohn Avenue North Brooklyn Park, MN 55428 USA

Tel: +1.763.493.6370 Fax: +1.763.493.6358

Email.info.mocon@ametek.com

MOCON Europe A/S

Rønnedevej 18 DK-4100 Ringsted DENMARK

Tel.: (+45) 57 66 00 88

Email.info.dk.mocon@ametek.com

Tin cùng danh mục
Tải tài liệu
Vui lòng điền thông tin vào form dưới đây, chúng tôi sẽ gửi tài liệu về sản phẩm cho quý khách một cách nhanh chóng.